2.10.08

Các doanh nghiệp có khả năng đạt kết quả kinh doanh tốt trong Quý 3/2008

(ATPvietnam.com) - Trong lúc kết quả kinh doanh Quý 3/2008 vẫn đang là một ẩn số thì nhà đầu tư có thể xem xét các cổ phiếu đã có kết quả kinh doanh tốt trong 8 tháng hoặc 7 tháng năm 2008, như một cách an toàn hơn để đảm bảo các doanh nghiệp mình chọn sẽ có kết quả tốt trong cả Quý 3/2008, thay vì chọn các cổ phiếu mà mình chưa mường tượng được kết quả kinh doanh Quý 3/2008.

Để giúp nhà đầu tư có được cơ sở chính thống, ATPvietnam xin điểm lại một số doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh khá tốt tính tới tháng 8 (một số mới chỉ có kết quả kinh doanh tới tháng 7).

Với kết quả đó, nhiều khả năng các doanh nghiệp này đảm bảo được tăng trưởng lợi nhuận tốt trong Quý 3/2008 - quý được cho là hết sức nhạy cảm, khi mà các nhân tố vĩ mô đã thực sự ngấm vào hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp trên toàn quốc.


No comments:

Post a Comment