10.5.08

SACH TRADING

Anh đã download hơn 400 quyển sách liên quan đến trading, có khoảng 5 quyển viết về w.buffet. Có cả quyển của W.JOneil

No comments:

Post a Comment