30.5.08

JETSTAR

Hai vợ chồng cháu sẽ vào SG thăm chú thím vào cuối tháng 9.

Tổng chi phí 150.000/người/lượt!

 

 

DOAN TUAN ANH

VIETNAM AIRCRAFT LEASING COMPANY

7th Floor, No. 9 Dao Duy Anh Str.,

Dong Da Dist., Hanoi

Tel          : (+844) 5772224- Ext 49

Fax          : (+844) 5772270

Mobile    : (+84) 904.585.456

Email     : anh.doan@valc.com.vn

                : doantuananh@gmail.com

 

No comments:

Post a Comment