19.4.09

Đào tạo CFO - Giám đốc Tài chính

Giám đốc tài chính - CFO (Chief Financial Officer) có tầm quan trọng như cánh tay phải của lãnh đạo doanh nghiệp.

Thông thường, ở một doanh nghiệp kế toán trưởng sẽ kiêm luôn cả công việc về tài chính, Tuy nhiên, để phát triển bền vững thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có bộ phận Tài chính song song với bộ phận kế toán.

Công việc của giám đốc tài chính là nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai.

Chương trình đào tạo đặc biệt này do các chuyên gia của HaNoiSDC nghiên cứu, biên soạn, thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Mục tiêu của chương trình này là đào tạo ra những Giám đốc tài chính có kiến thức, có kỹ năng, có tầm nhìn để từ đó thực hiện các nhiệm vụ của một CFO một cách chuyên nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của Doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

- Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, các quản trị viên cao cấp, đặc biệt cho lĩnh vực quản trị tài chính.

- Các CFO của doanh nghiệp muốn trở thành những CFO chuyên nghiệp

- Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư.

- Những người mong muốn trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

- Cung cấp những kiến thức cơ bản và nâng cao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vai trò của CFO trong công ty

- Cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quát về phân tích, dự đoán, đánh giá các tác động bên trong và bên ngoài lên tình hình tài chính của doanh nghiệp

- Giúp các học viên có thể vận dụng các công cụ tài chính nhằm thực hiện tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG GIẢNG VIÊN:

Giảng viên của chương trình này là những Cán bộ tài chính cấp cao trong các Doanh nghiệp và các Tổ chức.

Họ là những người có học vị, có năng lực và kinh nghiệm dồi dào. Họ mang lại những kiến thức và những điều lớn lao hơn cả kiến thức, đó là sự trải nghiệm. Bên cạnh đó, có những giảng viên là những người có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

STT

Ch đ

Thi gian

Ging viên

1.

Giám đốc tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái kinh tế

1 buổi

Ngày 22/4

TS. Quách Mạnh Hào
- Phó tổng giám đốc, giám đốc phân tich công ty chứng khoán Thăng Long

2.

Phân tích tài chính Doanh nghiệp

- Tài chính doanh nghiệp

- Phân tích tài chính doanh nghiệp

- Thảo luận thực tế các doanh nghiệp

04 buổi

Ngày 25,29/4 02,06/5

PGS.TS. Vũ Công Ty

- Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp – HV Tài Chính

- Chuyên gia tư vấn tài chính doanh nghiệp

3.

Quản lý và kiềm soát tài chính công ty

- Thông tin tài chính phục vụ quản lý

- Hoạch định ngân sách

- Thẩm định dự án đầu tư

- Chính sách kinh tế vĩ mô

Thảo luận thực tế các doanh nghiệp

04 buổi
Ngày 09,13/05 16,20/5

PGS.TS Đàm Văn Huệ

- Giám đốc trung tâm tư vấn tài chính chứng khoán

- Chuyên gia đào tạo và tư vấn về tài chính doanh nghiệp

4.

Bí ẩn của vốn

1 buổi

8h30-11h

Ngày 23/5

Ts Ngô Tư Lập

- Giảng viên khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

- Sáng lập viên, Giám đốc quỹ Phan Châu Trinh

5.

Chiến lược tài chính công ty

- Mục tiêu chiến lược công ty

- Dự báo nhu cầu và hoạch định tài chính

- Chi phí sử dụng vốn và đòn bẩy tài chính

- Quản ly tài chính toàn cầu

- Bài tâp tình huống, thảo luận

04 buổi
Vào hai ngày thứ 7 và CN ngày30,31/5
(8h30-16h30)

TS. Nguyễn Hồng Thắng
- Giám đốc tài chính và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh - Công ty cổ phần vận tải container phía Nam
- Giảng viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, (Đến từ TP. HCM)

6.

Chuẩn mực báo cáo tài chính

02 buổi

Ngày 03,06/06

PGS.TS Lưu Đức Tuyên
- Phó khoa kế toán DN - HVTC
- Chuyên gia Tư vấn tài chính, kế toán doanh nghiệp

7.

Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức

02 buổi
Ngày 10,13/06

PGS.TS. Vũ Công Ty

8.


Hệ thống thuế đối với doanh nghiệp

02 buổi
Ngày 17,20/06

TS. Lê xuân Trường
Phó trường khoa thuế và hải quan – Học Viện tài chính

9.


Quản lý con người

01 buổi
Ngày 24,27/7

Ths. Nguyễn Tất Thịnh
Chủ tịch HĐ thành viên công ty C.DOC

10.


Thị trường chứng khoán

02 buổi
Ngày 01,04/07

TS. Quách Mạnh Hào

11.


Thi trường ngoại hối

02 buổi
Ngày 08,11/07

TS. Nguyễn Đình Thọ
- Giảng viên ĐH Ngoại thương

12.


Đầu tư tài chính

02 buổi
15,18/07

TS. Quách Mạnh Hào

13.

Thi cuối khóa, trao chứng chỉ tốt nghiệp

01 buổi
Ngày 22/7

PGS.TS. Vũ Công Ty

14.

Tổng số

28


HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH:

Cuối khóa, học viên sẽ phải hoàn tất “Bài kiểm tra cuối khóa”. Kết quả của bài kiểm tra là một trong những cơ sở để HaNoiSDC cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho những học viên đạt yêu cầu.

CHI TIẾT KHÓA HỌC:


- Học phí: 8.600.000đ/ học viên/ khóa

(Bao gồm phí đào tạo, tài liệu, Tea - Break, Chứng chỉ, VAT)

Phí tham dự ưu đãi là: 8.000.000đ/ Học viên (Dành cho những học viên đóng phí trước khai giảng ít nhất là 10 ngày, các đơn vị cử từ 3 cán bộ trở lên tham dự, Các đơn vị đã từng tham gia các chương trình của HaNoiSDC

No comments:

Post a Comment