7.7.08

NHNN bán ra 2 tỷ ếch từ 20/3

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/5500/

NHNN bán ra 2 tỷ ếch từ 20/3 - khoảng 8/5.

http://www.thesaigontimes.vn/epaper/TB-KTSG/So28-2008(916)/18366/

Như vậy từ khoảng 8/5 đến nay bán ra tiếp 3 tỷ.

Từ giữa tháng 3 đến nay NHNN đã bán ra 5 tỷ ếch thì con số 20,7 tỷ ếch là đầu năm hay là tháng 6.

No comments:

Post a Comment