9.5.09

Get Data CC NN

File GetDataCCNN.rar dùng đẩ tạo các files số liệu dùng cho MS và AMI: Cung cầu (CC_dd.mm.yyyy.xls), GDNN ((NN_dd.mm.yyyy.xls) và Room NN (RR_dd.mm.yyyy.xls). Trong đó: dd - 2 chữ số ngày, mm - 2 chữ số tháng, yyyy - 4 chữ số năm.
Cấu trúc files như sau:
- File data Cung cầu CC_dd.mm.yyyy.xls:
Ticker: “CC_” + Mã cổ phiếu.
Date: Ngày giao dịch.
OPEN= Số lệnh mua
HIGH = Max (Số lệnh mua, số lệnh bán)
LOW = Min (Số lệnh mua, số lệnh bán)
CLOSE = Số lệnh bán
VOLUME = KL Mua
OI = KL bán.
- File data GDNN NN_dd.mm.yyyy.xls:
Ticker: "NN_" + Mã Cổ phiếu.
Date: Ngày giao dịch
OPEN: Khối lượng mua
HIGH: Max (KL Mua, KL bán)
LOW: Min (KL Mua, KL bán)
CLOSE: Khối lượng bán
VOLUME: Giá trị mua
OI: Giá trị bán

- File data Room NN RR_dd.mm.yyyy.xls:
OPEN = % NN nắm giữ so với toàn TT
HIGH: Max (OPEN, CLOSE)
LOW: Min (OPEN, CLOSE)
CLOSE = % còn được phép mua/Tổng Room
VOLUME = KLCP NN đang giữ
OI = KLCP Room còn lại (NN còn được phép mua)
Cách sử dụng (rất đơn giản):
Chờ tới giờ trang web fpts http://fpts.com.vn/user/stock/ndtnn hoặc http://fpts.com.vn/user/stock/lich-su/ có data đầu đủ.
- Mở file GetDataCCNN.xls
- Nhập ngày cần data vào cell A3, theo cấu trúc yyyymmdd (ko có khoảng cách giữa các chữ số).
- Nhấp chuột vào nút Get Data.
- Hết. Các files output sẽ được lưu vào folder có đường dẫn được nhập vào cell A5 hoặc vào folder hiện hành (nếu ko có đường dẫn trong A5). Nếu nhập sai thên đường dẫn files sẽ ra ko đúng tên.

File GetTxtDataCCNN.xls có cộng dụng tương tự GetDataCCNN.xls, chỉ khác là files xuất ra có dạng text (ASCII) có thể add thẳng vào Ami, ko cần thông qua MS. Cách sử dụng hoàn toàn giống như cách sử dụng GetDataCCNN.xls.
---------------------------------------------------------------------
Hum nay (12/02/2009) em gộp lun 2 files GetTxtDataCCNN.xls dzà GetDataCCNN.xls dzô chung 1 file GetDataCCNNRR.xls. Cách sử dụng tương tự như trên, chỉ có thêm checkbox Chọn lấy xls data hay txt data hoặc cả 2.
Em dzừa mới bỏ hết mí files cũ. Chỉ để lại 1 file cho khỏi lẩn lộn (17:36 ngày 26-02-2009)
Hum nay (01/03/09) em bổ sung thêm file GetOldDataCCNNRR.rar sử dụng cho việc lấy data nhiều ngày liên tiếp.
Và update Số lượng CP NY (dùng tính các chỉ số % cho Room - cột O & C)
--------------------------------------------------------------------------
Hum trước em mới xóa file DataProcess.xls thì nay (07/03/2009) lại phải đưa trở dzô tại dzì file GetDataCCNNRR.xls bi h ko lấy data từ FPTs tự động được nữa!
Cách sử dụng xin bác xem ở đây: http://vinase.com/forums/showthread.php?t=2394&page=21
File Đính Kèm
Download : rar GetOldDataCCNNRR.rar (662.4 KB, 67 lần tải)
Download : rar GetDataCCNNRR.rar (175.8 KB, 55 lần tải)
Download : xls DataProcess.xls (282.0 KB, 26 lần tải)

thay đổi nội dung bởi: trungnghia, 07-03-2009 lúc 11:10 PM. Lý do: Add thêm file DataProcess.xls mới nhất 07.03.09.

No comments:

Post a Comment