23.4.07

Hoa Kỳ hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam

Hoa Kỳ hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam

n Minh Đức

Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tài trợ 4 cán bộ ngành chứng khoán Việt Nam tham gia "Hội thảo quốc tế thường niên về phát triển thị trường chứng khoán" do Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) tổ chức.

Hội thảo này diễn ra từ ngày 16 - 26/4/2007, tại trụ sở chính của Ủy ban tại Washington, D.C.

Bốn cán bộ trên thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC), Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sẽ cùng các cán bộ từ các thị trường chứng khoán mới nổi khác tham gia vào các buổi thuyết trình và thảo luận về việc phát triển, vận hành và điều tiết thị trường chứng khoán.

Sau hội thảo, các đại biểu sẽ tham gia chương trình tham quan thực tập tại các tổ chức tự quản, sàn giao dịch chứng khoán, trung tâm môi giới chứng khoán và các ngân hàng đầu tư ở Chicago.

Chương trình này là cơ hội cho các cán bộ thị trường chứng khoán Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Đây cũng là một phần trong chương trình trợ giúp kỹ thuật của Hoa Kỳ nhằm xây dựng một thị trường chứng khoán hiện đại và lành mạnh ở Việt Nam.

1 comment: