10.2.11

CIENCO 5 MÊ LINH

Chủ đầu tư: CÔNG TY XDCT 547- TỔNG CÔNG TY XDCT GIAO THÔNG 5

  • Đại diện : Ông Thân Hoàng - Chức vụ: Giám đốc
  • Địa chỉ : 57 Lạc Trung- Hai Bà Trưng- Hà Nội
  • Điện thoại : 043.6366635 Fax: 04.36366643
  • Website: ceco547.com.vn

No comments:

Post a Comment