20.6.06

CFVG Application form vietnamese version

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----


ĐƠN XIN HỌC CAO HỌC


Kính gửi: Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo vể Quản lý (CFVG)

Tên tôi là Doãn Tuấn Anh, sinh năm 1982, hiện đang cư trú tại Nhà số 55, Tổ 53 Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội. Tôi đã tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và hiện đang công tác tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Vịêt Nam. Qua thông tin tuyển sinh, tôi được biết chương trình MBA của CFVG tiếp tục mở Khoá 15 (2006-2008). Tôi nhận thấy đây là một chương trình đào tạo có môi trường tốt với nhiều cơ hội để học tập và nghiên cứu các tri thức từ cơ bản đến chuyên sâu về quản lý trong kinh doanh. Qua đó, tôi sẽ có được những kiến thức mới, hội nhập cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
Vậy tôi làm đơn này mong Quý Trung tâm xem xét hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tham gia dự thi và trở thành học viên của Chương trình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2006
Người làm đơn
Doãn Tuấn Anh

No comments:

Post a Comment